Lavabo Đá

Showing 9–14 of 14 results

 • lavabo da

  Lavabo da

  o Vật liệu: Đá cẩm thạch nguyên khối
  o Thiết kế: Hiện đại
  o Được tạo hình bằng tay
  o Dung sai: ± 15mm
  o Dài: 400mm
  o Rộng: 400mm
  o Cao : 140mm
  o Chống tràn: không
  o Vệ sinh: Một ít xà phòng tắm, lấy vải khô lau sạch
  o Bảo hành: Vĩnh viễn
  o Giá: Liên hệ Viettide


 • lavabo da

  Lavabo da MS-011M..

  o Vật liệu: Đá cẩm thạch nguyên khối
  o Thiết kế: Hiện đại
  o Được tạo hình bằng tay
  o Dung sai: ± 15mm
  o Dài: 400mm
  o Rộng: 400mm
  o Cao : 140mm
  o Chống tràn: không
  o Vệ sinh: Một ít xà phòng tắm, lấy vải khô lau sạch
  o Bảo hành: Vĩnh viễn
  o Giá: Liên hệ Viettide


 • Lavabo đá

  Lavabo đá

  o Vật liệu: Đá cẩm thạch nguyên khối
  o Thiết kế: Hiện đại
  o Được tạo hình bằng tay
  o Dung sai: ± 15mm
  o Dài: 400mm
  o Rộng: 400mm
  o Cao : 140mm
  o Chống tràn: không
  o Vệ sinh: Một ít xà phòng tắm, lấy vải khô lau sạch
  o Bảo hành: Vĩnh viễn
  o Giá: Liên hệ Viettide


 • Lavabo đá tự nhiên

  Lavabo đá tự nhiên..

  o Vật liệu: Đá cẩm thạch nguyên khối
  o Thiết kế: Hiện đại
  o Được tạo hình bằng tay
  o Dung sai: ± 15mm
  o Dài: 400mm
  o Rộng: 400mm
  o Cao : 130mm
  o Chống tràn: không
  o Vệ sinh: Một ít xà phòng tắm, lấy vải khô lau sạch
  o Bảo hành: Vĩnh viễn
  o Giá: Liên hệ Viettide


 • Lavabo đá tự nhiên MS-012B

  Lavabo đá tự nhiên M..

  o Vật liệu: Đá cẩm thạch nguyên khối
  o Thiết kế: Hiện đại
  o Được tạo hình bằng tay
  o Dung sai: ± 15mm
  o Dài: 400mm
  o Rộng:400mm
  o Cao :130mm
  o Chống tràn: không
  o Vệ sinh: Một ít xà phòng tắm, lấy vải khô lau sạch
  o Bảo hành: Vĩnh viễn
  o Giá: Liên hệ Viettide


 • Lavobo

  • Chất liệu: Đá tự nhiên
  • Giá: Liên hệ